vinci.fm Strona g?ówna | Vinci

vinci.fm
Title: Strona g?ówna | Vinci
Keywords:
Description: Strona g?ówna | Vinci Dla szkó? Placówki Kadra Referencje Porady Franczyza Partnerzy Kontakt Wakacje! Ju? teraz zapisz si? na newsletter. Imi? E-mail Warsztat z efektywnej nauki Kursy efektywnej nauki
vinci.fm is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vinci.fm has 43% seo score.

vinci.fm Information

Website / Domain: vinci.fm
Website IP Address: 94.152.49.70
Domain DNS Server: ns2.kei.pl,ns1.kei.pl

vinci.fm Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vinci.fm Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

vinci.fm WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 16:08:56 GMT
Server Apache

vinci.fm Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vinci.fm Traffic Sources Chart

vinci.fm Similar Website

Domain Site Title
vincibiochem.com Vinci-Biochem
da-vinci.dk Da Vinci
cafe-davinci.de Da Vinci
vinciacademy.com VINCI Academy
nadacevinci.cz Nadace Vinci
vincishoes.com.br Vinci Shoes
cafevinci.ru Cafe Vinci
dvcap.com Da Vinci
davinci.lu DA VINCI
vinci-construction.com VINCI Construction

vinci.fm Alexa Rank History Chart

vinci.fm aleax

vinci.fm Html To Plain Text

Strona g?ówna | Vinci Dla szkó? Placówki Kadra Referencje Porady Franczyza Partnerzy Kontakt Wakacje! Ju? teraz zapisz si? na newsletter. Imi? E-mail Warsztat z efektywnej nauki Kursy efektywnej nauki Zdaj ka?dy egzamin! Odyseja Umys?u Zmotywuj si?! ...i swoje Dziecko Dogadaj si? z Dzieckiem Coaching Promocje Testymoniale Polecam Zmotywuj si?! gdy? ukazuje na co warto zwróci? uwag? i jak rozwija? swoje mocne strony. Justyna Wi?c?awskaLO im. Jana Kochanowsiego w Warszawie Grzegorz jest Trenerem przez du?e T. Swoj? postaw? inspiruje, motywuje i przede wszystkim uczy jak samemu wydobywa? z siebie to, co najlepsze. Ilona PruszkoButterfly Inspirations Trenerzy Vinci pokazuj? jak w zaskakuj?co ?atwy sposób traktowa? nauk? jako ?wietn? zabaw?. Maciej CypelGeolog Dogadaj si? z Dzieckiem. Podoba?a mi si? organizacja szkolenia, mo?liwo?? wypowiadania si?, kontakt z innymi uczestnikami. Bardzo podoba?y mi si? scenki "z ?ycia wzi?te". Ma?gorzata Rosińska-PotockaMama Ucznia Gimnazjum nr 94 ZASKAKUJ?CE: 4 h kursu, a brak zm?czenia. Jacek Bartoszstudent Vistula University Kurs "Lotnia" polecam g?ównie ze wzgl?du na ciekawe metody efektywnej nauki i pozytywn? energi?! Sylwia W?sowska-CypelNauczyciel Gimnazjum nr 94 Najcz??ciej zadawane pytania Kto pisze programy? G?ównym autorem programów jest Grzegorz Pruszko – twórca Vinci-Szko?y Twórczej Nauki. Programy opieraj? si? na publikacjach mi?dzynarodowej s?awy mistrza Tony'ego Buzana, ale te? polskich autorów takich jak Marek Szurawski czy Andrzej Bubrowiecki. Czy trzeba ?wiczy? w domu? My?l?, ?e nie trzeba, ale zdecydowanie WARTO. Wykonuj?c jakiekolwiek zadanie uwa?am, ?e nale?y wykona? je jak najlepiej i osi?gn?? najlepsze efekty. Opanuj t? umiej?tno?? aby uczy? si? szybciej, ?atwiej i odnosi? sukcesy. Mapy my?li – do czego s?u??? Mapy my?li to sposób notowania anga?uj?cy do pracy obie pó?kule mózgu. Dzi?ki temu notatki s? bardziej przejrzyste, kolorowe, maj? w sobie wi?cej tre?ci- o wiele wi?cej zostaje w g?owie po wykonaniu mapy my?li ni? po zrobieniu notatki tradycyjnej. Mnemotechniki – co to jest i do czego s?u?y? Mnemotechniki to inaczej techniki pami?ciowe, które s?u?? do sprawnego zapami?tywania np. listy zakupów, ci?gu wydarzeń z historii, sekwencji procesów chemicznych czy numeru konta albo imienia nowo poznanej osoby. Co mojemu dziecku da kurs efektywnej nauki? Dzi?ki kursowi efektywnej nauki Twoje dziecko podniesie swój poziom poczucia w?asnej warto?ci – uwierzy we w?asne si?y i nauczy si? osi?ga? sukcesy w ka?dym obszarze swojego ?ycia. To jest moim zdaniem najwa?niejsza korzy??. Wydarzenia LETNIA m?ska PRZYGODA II 22 sierpnia 2016, 09:00 26 sierpnia 2016, 18:00 Szczegó?y Dogadaj si? z Dzieckiem 10 wrze?nia 2016, 10:00 17 wrze?nia 2016, 18:00 Szczegó?y Spe?niaj swoje marzenia. Chcia?bym aby ka?dy cz?owiek, który skończy szko?? czyta? powy?ej 400 s?ów na minut?. Jak wygl?da?by taki ?wiat? Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja dzia?a? i kocha?. Nie obowi?zkiem otoczenia pomaga? mnie, ale ja mam obowi?zek troszczenia si? o ?wiat, o cz?owieka. Janusz Korczak Copyright 2013. All rights reserved. Made by Hubert Sosiński. | Regulamin strony facebook

vinci.fm Whois

Domain Name: VINCI.FM