vinci.fm Strona g?ówna | Vinci

vinci.fm
Title: Strona g?ówna | Vinci
Keywords:
Description: Strona g?ówna | Vinci Dla szkó? Placówki Kadra Referencje Porady Franczyza Partnerzy Kontakt Wakacje! Ju? teraz zapisz si? na newsletter. Imi? E-mail Warsztat z efektywnej nauki Kursy efektywnej nauki
vinci.fm is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vinci.fm has 43% seo score.

vinci.fm Information

Website / Domain: vinci.fm
Website IP Address: 94.152.49.70
Domain DNS Server: ns2.kei.pl,ns1.kei.pl

vinci.fm Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vinci.fm Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

vinci.fm WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 08 Aug 2016 16:08:56 GMT
Server Apache

vinci.fm Keywords accounting

Keyword Count Percentage

vinci.fm Traffic Sources Chart

vinci.fm Similar Website

Domain Site Title

vinci.fm Alexa Rank History Chart

vinci.fm aleax

vinci.fm Html To Plain Text

Strona g?ówna | Vinci Dla szkó? Placówki Kadra Referencje Porady Franczyza Partnerzy Kontakt Wakacje! Ju? teraz zapisz si? na newsletter. Imi? E-mail Warsztat z efektywnej nauki Kursy efektywnej nauki Zdaj ka?dy egzamin! Odyseja Umys?u Zmotywuj si?! ...i swoje Dziecko Dogadaj si? z Dzieckiem Coaching Promocje Testymoniale Polecam Zmotywuj si?! gdy? ukazuje na co warto zwróci? uwag? i jak rozwija? swoje mocne strony. Justyna Wi?c?awskaLO im. Jana Kochanowsiego w Warszawie Grzegorz jest Trenerem przez du?e T. Swoj? postaw? inspiruje, motywuje i przede wszystkim uczy jak samemu wydobywa? z siebie to, co najlepsze. Ilona PruszkoButterfly Inspirations Trenerzy Vinci pokazuj? jak w zaskakuj?co ?atwy sposób traktowa? nauk? jako ?wietn? zabaw?. Maciej CypelGeolog Dogadaj si? z Dzieckiem. Podoba?a mi si? organizacja szkolenia, mo?liwo?? wypowiadania si?, kontakt z innymi uczestnikami. Bardzo podoba?y mi si? scenki "z ?ycia wzi?te". Ma?gorzata Rosińska-PotockaMama Ucznia Gimnazjum nr 94 ZASKAKUJ?CE: 4 h kursu, a brak zm?czenia. Jacek Bartoszstudent Vistula University Kurs "Lotnia" polecam g?ównie ze wzgl?du na ciekawe metody efektywnej nauki i pozytywn? energi?! Sylwia W?sowska-CypelNauczyciel Gimnazjum nr 94 Najcz??ciej zadawane pytania Kto pisze programy? G?ównym autorem programów jest Grzegorz Pruszko – twórca Vinci-Szko?y Twórczej Nauki. Programy opieraj? si? na publikacjach mi?dzynarodowej s?awy mistrza Tony'ego Buzana, ale te? polskich autorów takich jak Marek Szurawski czy Andrzej Bubrowiecki. Czy trzeba ?wiczy? w domu? My?l?, ?e nie trzeba, ale zdecydowanie WARTO. Wykonuj?c jakiekolwiek zadanie uwa?am, ?e nale?y wykona? je jak najlepiej i osi?gn?? najlepsze efekty. Opanuj t? umiej?tno?? aby uczy? si? szybciej, ?atwiej i odnosi? sukcesy. Mapy my?li – do czego s?u??? Mapy my?li to sposób notowania anga?uj?cy do pracy obie pó?kule mózgu. Dzi?ki temu notatki s? bardziej przejrzyste, kolorowe, maj? w sobie wi?cej tre?ci- o wiele wi?cej zostaje w g?owie po wykonaniu mapy my?li ni? po zrobieniu notatki tradycyjnej. Mnemotechniki – co to jest i do czego s?u?y? Mnemotechniki to inaczej techniki pami?ciowe, które s?u?? do sprawnego zapami?tywania np. listy zakupów, ci?gu wydarzeń z historii, sekwencji procesów chemicznych czy numeru konta albo imienia nowo poznanej osoby. Co mojemu dziecku da kurs efektywnej nauki? Dzi?ki kursowi efektywnej nauki Twoje dziecko podniesie swój poziom poczucia w?asnej warto?ci – uwierzy we w?asne si?y i nauczy si? osi?ga? sukcesy w ka?dym obszarze swojego ?ycia. To jest moim zdaniem najwa?niejsza korzy??. Wydarzenia LETNIA m?ska PRZYGODA II 22 sierpnia 2016, 09:00 26 sierpnia 2016, 18:00 Szczegó?y Dogadaj si? z Dzieckiem 10 wrze?nia 2016, 10:00 17 wrze?nia 2016, 18:00 Szczegó?y Spe?niaj swoje marzenia. Chcia?bym aby ka?dy cz?owiek, który skończy szko?? czyta? powy?ej 400 s?ów na minut?. Jak wygl?da?by taki ?wiat? Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja dzia?a? i kocha?. Nie obowi?zkiem otoczenia pomaga? mnie, ale ja mam obowi?zek troszczenia si? o ?wiat, o cz?owieka. Janusz Korczak Copyright 2013. All rights reserved. Made by Hubert Sosiński. | Regulamin strony facebook

vinci.fm Whois

Domain Name: VINCI.FM